Zwroty i Reklamacje

Zasady zwracania produktów kupionych on-line w sklepie internetowym Mami Kids

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 7 dni. Znaczy to tyle, że przysługuje Ci prawo do namysłu, umożliwiające zapoznanie się z towarem i rozważenie zakupu. Takie samo prawo przysługuje Przedsiębiorcom na prawach konsumenta.

Żeby efektywnie odstąpić od umowy:

 1. złóż nam oświadczenie o odstąpieniu od umowyMożesz przesłać je nam drogą mailową na adres: sklep@mamikids.pllub wydrukować je i włożyć do zwracanej nam paczki.
 2. wyślij nam nietrafiony zakup na adres:

Mami Kids Ewa Polkowska

Ul. Wojskowa 11

08-110 Siedlce

 

z dopiskiem Zwrot Mami Kids. Koszt zwrotu zgodnie z polskim prawem ponosi kupujący.

 

Zwrócimy Ci niezwłocznie środki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zachowujemy prawo do wstrzymania się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, kiedy zdecydujesz się korzystać z produktu, który chcesz zwrócić odpowiadasz za zmniejszenie jego wartości. Pamiętaj, że możesz użyć produktu tylko by sprawdzić jego cechy i funkcje.

7 dni na odstąpienie od umowy liczymy:

– dla umowy, która dotyczy towaru – od momentu, kiedy otrzymasz zamówione produkty, czyli od momentu kiedy Ty lub osoba trzecia, upoważniona przez Ciebie, wejdziecie w posiadanie zamówienia

– dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy

Pamiętaj, że od reguły odstąpienia od umowy istnieją wyjątki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi (lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta) w przypadku gdy:

 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 5. zawarł umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

Zasady reklamowania produktów:

 

Mamy obowiązek dostarczyć Ci towar zgodny z umową. Jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę). Jeśli naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub zbyt kosztowne możemy w toku reklamacji obniżyć cenę reklamowanego produktu lub przyjąć odstąpienie od umowy (Uwaga – jedynie kiedy nie będziemy mogli doprowadzić towaru do zgodności z umową lub wada będzie bardzo istotna)

Przez 2 lata od zakupu towaru odpowiadamy wobec Ciebie za zakupioną rzecz. Kiedy towar jest niezgodny z umową? Podpowiadamy:

 • kiedy opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność towaru są niezgodne z umową,
 • towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, i o którym to celu powiadomił sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który sprzedawca zaakceptował,
 • towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju,
 • towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju towarów, lub nie występuje w określonej ilości,
 • towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,
 • towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
 • brak zgodności towaru z umową wynika z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez sprzedawcę.

Jeśli, któryś z powyższych punktów dotyczy Twojej sytuacji masz 2 lata (chyba, że w gwarancji produktu określono inaczej) na złożenie reklamacji.

 

By złożyć reklamację:

 

 1. wypełnij formularz reklamacji
 2. wyślij wypełniony formularz wraz z załącznikami [ zdjęcia, filmik, które pozwolą nam szybko ocenić Twoje zgłoszenie] na adres email: sklep@mamikids.pllub drogą pocztową na adres serwisu:

Mami Kids Ewa Polkowska

Ul. Wojskowa 11

08-110 Siedlce

 

z dopiskiem Reklamacja Sklep Mami Kids

Po przyjęciu zgłoszenia Twojej reklamacji, jeśli będzie taka potrzeba odbierzemy od Ciebie towar do sprawdzenia lub naprawy na nasz koszt. Będziemy z Tobą w kontakcie przeprowadzając proces reklamacji.

Reklamacje wysyłane na adres naszego serwisu lub serwisów producentów paczką za pobraniem nie będa przyjmowane.

W przypadku kiedy towar jest niezgodny z umową, możesz żądać jego doprowadzenia do zgodności z umową poprzez:

 •     usunięcie niezgodności poprzez naprawę,
 •     wymianę rzeczy na wolną od wad.

Możesz też żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy, pamiętaj jednak, że przysługuje Ci to jedynie w określonych przypadkach:

 • jeśli wymiana bądź naprawa towaru będą niemożliwe do przeprowadzenia,
 • jeśli nie doprowadzimy towaru do zgodności w umową w rozsądnym czasie, albo będzie się to wiązało z nadmiernymi niedogodnościami,
 • jeśli nie odbierzemy reklamowanego towaru do naprawy bądź wymiany,
 • jeśli towar został zamontowany zanim ujawniła się jego niezgodność z umową, a my nie zdemontujemy go do naprawy, bądź nie oddamy i zamontujemy ponownie naprawionego lub wymienionego towaru na nasz koszt,
 • jeśli niezgodność towaru występuje dalej mimo podjęcia przez nas próby doprowadzenia go do zgodności z umową,
 • jeśli brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny, bądź odstąpienie od umowy bez skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany,
 • jeśli oświadczymy lub wynika to z okoliczności, że nie będziemy mogli doprowadzić towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Scroll to Top